Bir aile firması olan Yıldırım Proje İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti’nin, 1997 tarihinden itibaren sektöre girmesi ile birlikte, taahhüt ettiği işlerin gerek sözleşme şartlarını yerine getirmesi, gerekse zamanında bitirmesi işverenlerce tercih edilen bir firma olmasını sağlamıştır. Kuruluşu 1970 yılına dayanan ve aynı grubun parçası olan Mesko İnşaat Ltd. Şti. ve Mestur Turizm A.Ş. ile başlayan ve halen devam eden kalite geleneği konut yapılarında 150.000 m2, sanayi ve işyeri yapılarında ise 50.000 m2’yi aşan kapalı inşaat alanı ölçeği ile kendini kanıtlamıştır.Müşterilerimiz için;

Güvenliğin, konforun, kalitenin ve estetiğin bir arada bulunduğu konutlar ve yapılar üretmek. Yeşilin ve doğanın olabildiğince korunduğu yaşam alanları yaratmak. Yaratılan bu alanları kuşaklar boyu kullanacak müşterilerimizin, olabilecekleri en üst seviyede memnuniyetini sağlamak.

Çalışanlarımız için;

Çalışanlara karşı adaletin ve sağduyunun hakim olduğu, yenilikçi fikirlerin desteklendiği, başarı hedeflerinin açık ve net olarak ortaya koyulduğu ve hedeflere ulaşma mertebesinde ödüllendirildiği, çalışılmaktan mutluluk ve gurur duyulan bir kurum olmak.

İş Ortaklarımız için;

Dürüstlük, doğruluk ve güven üzerine kurulu, uzun dönemli çözüm ortaklıkları kurarak, karşılıklı kazancın gözetildiği, adil bir çalışma anlayışı oluşturmak ve sürdürmek.Hep öncü, tam güvenilir olmak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmakÇevre Politikamız

YILDIRIM PROJE LTD. olarak, faaliyetlerimizin tüm aşamalarında; atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal kaynak kullanımını azaltarak mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelerek etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

Kalite Politikamız

YILDIRIM PROJE LTD. olarak, müşteri taleplerini daima ön planda tutarak araştırmacı, kaliteyi yaşam biçimi olarak gören, takım ruhu taşıyan, beceri ve yeteneklerini şirket genelinde kullanabilen kaliteli insan kaynağını en önemli değerimiz haline getirerek müşterilerimize en iyi hizmeti vermektir.

Projelendirme

Özellikle konut ve ofis binalarındaki uygulama ve saha tecrübesini, mimari ve mühendislik dizayn aşamalarında gösteren firma, sadece kendi taahütü altında olan yapılarda değil, farklı inşaat ve müşavirlik firmalarının da yatırımlarında dizayn çözüm ortağı olarak yer almaktadır.

İnşaat

1997 yılından bu yana ülkemiz inşaat sektöründe endüstriyel, ticari yapılar, markalı konut projeleri, kentsel dönüşüm yatırımları yanında özel taahhütprojelerini de hayata geçiren YILDIRIM PROJE LTD.ŞTİ., bu projeler için gerekli arazi temini, proje tasarımı, inşaatı ve bu aşamalar için gerekli yasal izinlerin alınması konusunda her geçen gün artan tecrübesi ile çalışmalarını devam ettirmektedir.

Müşavirlik

Özellikle endüstriyel yapılar, büro /ofis binaları, konut siteleri ve kentsel dönüşüm projelerinde teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapan firma, bununla ilgili hizmet grupları oluşturup , işletmektedir.